Tisk

Zapůjčení vodních dýmek - půjčovna.

V našem kameném obchodě v Praze si můžete v současné době zapůjčit vodní dýmky typu Xerxes

Půjčení a vrácení vodní dýmky je možné pouze v otvírací dny kamenného obchodu. -->>>>>

Půjčení vodní dýmky Xerxes.

Jedná se o hezké vodní dýmky Xerxes s líbivým vzhledem, vodní dýmky před každým půjčením zkontrolujeme a staráme se o jejich výbornou kondici. Dýmky jsou kompletně umyté a ve velmi dobré kondici.

Tento typ vodních dýmek jistě nezkazí žádnou oslavu, ať už se jedná o narozeninovou párty, či svatební oslavu. Před zapůjčením je vhodné se informovat o dostupnosti dýmek k půjčení v obchodě.

V případě potřeby zapůjčení dýmky na delší období nás kontaktujte a dohodneme individuální cenu.

Cena za půjčení vodní dýmky Xerxes

 • částka 149,-Kč /den (s dph) (víkend pá - po je počítán jako 2 dny)
 • kauce, peněžitá jistota 2 000,-Kč/ 1ks vodní dýmka (musí být uhrazena v hotovosti a vrácena je stejným způsobem)

Co všechno je součástí půjčení :

 •  Kompletní vodní dýmka : silikonový proplachovatelný šlauch, konektor + náustek,  kleštičky, veškeré těsnění.

Podmínky zapůjčení vodní dýmky.

 • prokázání dosažení věku 18 let.
 • složení finanční zálohy na jednu vodní dýmku 2 000,-Kč

Půjčovní řád pro půjčování vodních dýmek.

 1. Zboží se půjčuje na základě předložení platného průkazu totožnosti a proti složení zálohy ve výši 2 000,- Kč na jednu dýmku.
 2. Zboží se půjčuje na dobu předem dohodnutou, nejméně však 1 den.
 3. Při převzetí dýmky v půjčovně je vypůjčovatel povinen přesvědčit se o stavu půjčovaného zboží.
 4. Vypůjčovatel bere na vědomí, že je oprávněn užívat vypůjčené zboží řádně a v souladu s účelem, jemuž slouží, je povinen chránit je před poškozením, ztrátou nebo zničením.
 5. Půjčovné je splatné při vrácení zapůjčeného zboží. Vrátí-li vypůjčovatel zboží po době dohodnuté ve smlouvě, je účtován poplatek za každý den pozdního vrácení v částce výši překročeného půjčovného + 10%. Pokud nebude zboží vráceno v dohodnutém termínu a částka půjčovného převýší částku zálohy, použije se záloha k uhrazení dluhů za půjčovné a vodní dýmka zůstává ve vlastnictví vypůjčovatele.
 6. Půjčovné se zásadně nevrací, i když smlouva o půjčce bude dodatečně vypůjčovatelem zrušena nebo půjčovní doba nebude zcela využita.
 7. Vypůjčovatel ručí za půjčené zboží a jeho stav. Za opotřebení způsobené řádným užíváním vypůjčovatel neodpovídá. Dojde-li k poškození, ztrátě nebo zničení půjčeného zboží, je povinností vypůjčovatele nahradit škodu v plné výši jako je cena na maloobchodě. Při zničení nebo ztrátě těla, vázy nebo jiné části vodní dýmky kterou nelze samostatně zakoupit se hradí její celková cena.
 8. Povinností vypůjčovatele je seznámit se s půjčovním řádem a návodem k použití a řídit se jimi.
 9. Výpůjčním časem se rozumí doba od vypůjčení zboží až do doby vrácení zboží.
 10. Vedoucí půjčovny může odmítnout půjčit zboží bez udání důvodů.