Navigace: Informace pro Vás Obchodní podmínky
Decrease font size  Default font size  Increase font size 

Obchodní podmínky - reklamační řád

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vodnidymkytabaky.cz  (prodávající) , jehož provozovatelem je Aladin Shop s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, Praha 4. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Pokud objednavatel (zákazník) nepřevezme, nebo nezaplatí objednané zboží je dodavatel oprávněn vyžadovat manipulační poplatek spojený s náklady na vyřízení objednávky a poplatek za poštovné.

Upozornění:
Dle § 6 zákona č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek lze tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety prodávat prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, pokud je vyloučen jejich prodej osobám mladším 18 let, za tím účelem musí být prodejce těchto výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku vybaven počítačovým systémem, který elektronicky jednoznačně ověří věk spotřebitele. Prodejce je povinen v okamžiku prodeje ověřit, že kupující spotřebitel není mladší 18 let.

Věková způsobilost zákazníka musí být před uzavřením kupní smlouvy a předáním zboží ověřena. Prodej tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek a bylinných výrobků určených ke kouření, je osobám mladším 18 let zakázán. Osoby nezletilé mohou uzavírat kupní smlouvy pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Za případné škody způsobené prodávajícímu nezletilými osobami jsou odpovědní jejich zákonní zástupci ve smyslu § 422 o.z.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy:

 • Objednávka je pouze návrhem kupní smlouvy.
 • Zrušení objednávky lze pouze po telefonické domluvě, pokud objednávka dosud nebyla zpracována.
 • Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a řádném zaplacení.
 • Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vodnidymkytabaky.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.


Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné:

 • Veškeré zboží je expedováno kupujícímu nejčastěji do 2 pracovních dní. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik potvrzení připsání platby na účet prodávajícího.
 • Cena za přepravu je předem daná.


Reklamace:

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamčním řádem" internetového obchodu www.vodnidymkytabaky.cz a právním řádem platným v ČR.
 • "Reklamační řád" internetového obchodu www.vodnidymkytabaky.cz je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.


Odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka:

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení a ověření vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet. Náklady spojené s navrácením zboží hradí zákazník a je povinností zákazníka zajistit bezpečné doručení prodejci odpovídající obsahu zboží.

Kupující si je vědom že v případě známky užívání zboží může být celková částka ponížena o hodnotu, která odpovídá poškození nebo opotřebení zboží. 

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Zboží, které vracíte zasílejte po domluvě běžnou balíkovou službou. Bezpečně zabalené dle podmínek přepravce. Pokud zásilka bude vykazovat nedostatečné zabalení, nebo bude na první pohled znatelné poškození při přepravě, balík nebude přijat a bude vrácen odesílateli.

Balíky formou dobírky nebudou přijaty.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
 • zboží je poškozené a nelze obstarat jiné
 • cena nebo informace na stránkách jsou chybně uvedené
 • nebylo možné ověřit zletilost zákazníka.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi kupujícím, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a Prodávajícím, vyplývajícího z uzavřené kupní smlouvy, je kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách http://www.coi.cz/. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení prodávajícího s jejím vrácením).

Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Závěrečná ustanovení:

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného) uvedenou v katalogu internetové prodejny www.vodnidymkytabaky.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.
 • V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především obchodním a občanským zákoníkem.
 • Tabákové výrobky smí kupovat pouze osoby starší 18ti let.
 • Tabákové výrobky nelze zasílat mimo území ČR !

 


Aktualizováno 10 Březen 2020
 

KAMENNÝ OBCHOD

Vodní dýmky

Otevírací doba:
Pondělí  : 12 - 18 hod
  Úterý   :  ZAVŘENO 
 Středa  : 12 - 18 hod
 Čtvrtek :   ZAVŘENO
  Pátek   : 12 - 18 hod

Vyšehradská 414/6 Praha 2
  INFORMACE

Rychlý kontakt
telefon +420 604 917892
zprava zaslat rychlý dotaz
registrace  registrace nového účtu
key  přihlásit se

Novinky ve zboží

Čajová směs Chabacco White Wein 50 g
Čajová směs Chabacco White Wein 50 g
Cena: 339,- Kč

Čajová směs Chabacco White Apl 50 g
Čajová směs Chabacco White Apl 50 g
Cena: 339,- Kč

Čajová směs Chabacco Strawberri Mohito 50 g
Čajová směs Chabacco Strawberri Mohito 50 g
Cena: 339,- Kč

Náhodné zboží

Vodní dýmka AMY Alu Diamond S 062 black red
Vodní dýmka AMY Alu Diamond S 062 black red
Cena: 1 863,- Kč

Štětka na tělo pro vodní dýmky 24 cm / 15 mm
Štětka na tělo pro vodní dýmky 24 cm / 15 mm
Cena: 52,- Kč

Korunka Tortuga Sindbad
Korunka Tortuga Sindbad
Cena: 349,- Kč 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.